Pressklipp

Eriksbergs museum

Birgitta Tisell arbetar med både måleri och textilkonst – utförd med pregnant känsla för form, färg och komposition. Sidenticka är en underbar skapelse som kanske något erinrar om Claes Oldenburgs objektmåleri men har mycket mera nerv och känsla. ÖC 25 juni 1987

Vadstena Konstgalleri

Olja och textil är två konstformer som skiljer sig mycket ifrån varandra både när det gäller skapande och det färdiga resultatet. Tillsammans utgör de dock en helhet där de två åtskildheterna fungerar väl som komplement till varandra. MT 23 augusti 1989

Liljevalchs vårsalong, Stockholm

Flera intressanta östgötar finns med på Liljevalchs. Mjölby finns med i bilden, genom Birgitta Tisell-Carlsson. Trädgårdskatt heter en av hennes kompositioner – fantasifullhet är bland annat utmärkande för hennes stil. Sammantaget en intressant vårexposé som bland annat är ett bevis på mångsidigheten i svensk nutidskonst, inte minst bland dem som verkar i Östergötland. NT 25 februari 1990

Maison des Arts ”Le Cottage” , Vergeze arr. Vergeze kulturråd, Frankrike

Birgitta Tisell-Carlsson, svensk bildkonstnär ställer ut sina målningar på Vergézes kommunala konstgalleri. För att beröra vår känslighet använder hon måleriet men också textilt material som uttryck. Hon drar sig inte för att skapa originella verk. Hon visar bilder med färgstarka karaktärer, skisser på gränsen till karikatyrer.  Landskap i de mest levande färger och de skilda teknikerna, leken med färger, originaliteten är de största styrkorna hos konstnären.( övers .) Midi Libre Camargue 26 juni 1993

Svensk- franskt konstmöte i Kisa.

Konstnärerna Birgitta Tisell-Carlsson,  och Josette Balana, Vergeze i Frankrike strålade i lördags samman i en gemensam utställning på biblioteket i Kisa. Olja, textil och skulptur. ”Kosmiskt / Och det är i gränslandet mellan himmel och jord som utställningen rör sig. Det kosmiska och det astrologiska blir bärande teman i en i övrigt stillsam och vilsam konstutställning.          

                                          Torbjörn Lindqvist, Vimmerby tidn./Kindaposten 19 juli 1994